Integritetspolicy

Gäller från 29 december 2021 14:45

1. Introduktion
Denna sekretesspolicy informerar dig om hur Decormote.com (hädanefter även kallad "vi") hanterar dina personuppgifter (hädanefter även som "din data"). Vi lägger stor vikt vid att skydda användarnas personliga rättigheter (nedan kallade "användare" eller "du") av våra produkter, följa tillämpliga dataskyddsbestämmelser och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda dina uppgifter.

Webbplatser från andra leverantörer som kan nås via våra webbplatser omfattas inte av de dataskyddsbestämmelser som anges här. Vi tar inget ansvar eller ansvar för att tredje parts webbplatser respekterar dataskyddet.

2. Databehandling och användningsändamål

2.1 Allmän information
"Personuppgifter" avser all information som rör en identifierad eller identifierbar person. Detta inkluderar till exempel kontaktuppgifter som namn, telefonnummer, adress eller e-postadress; samt annan information som du lämnar till oss till exempel vid registrering, som en del av en förfrågan eller när du deltar i tävlingar eller undersökningar och liknande.

All hantering av personuppgifter, inklusive i synnerhet insamling, lagring, administration, användning, överföring, avslöjande eller radering av dina uppgifter, betraktas som "bearbetning".
Dina uppgifter kommer endast att användas för de respektive ändamål som meddelas dig i denna dataskyddspolicy för sekretesspolicy. Vi vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, stöld och missbruk.

I detta uttalande kommer vi att informera dig i vilka fall vi samlar in uppgifter om dig, vilka uppgifter vi behandlar från dig, för vilka ändamål vi använder dem och till vem de kan komma att vidarebefordras. Vi kommer också att förklara för dig vilka rättigheter du har med avseende på dina uppgifter och hur du kan hävda dem.

2.2 Icke-anonyma användare
Under registreringsprocessen, förfrågningsformulär eller nedladdning av filer, registrering för ett nyhetsbrev och deltagande i en tävling eller prisdragning, samlar vi in personuppgifter från dig såsom för- och efternamn, adress, e-postadress; och andra uppgifter såsom telefonnummer eller födelsedatum, samt alla uppgifter som den registrerade användaren frivilligt har angett i sin användarprofil.

Vi använder dessa uppgifter för att behandla mottagna förfrågningar, för att möjliggöra och kontrollera din åtkomst, samt för att meddela och/eller publicera vinnarna av tävlingar och prisdragningar. Som underlag för tillgång till onlineprodukter samlas och utvärderas även data om individuellt användningsbeteende för att förbättra våra produkter. Dina uppgifter kommer också att användas för kundvård och för personliga marknadsföringsändamål (t.ex. popup-fönster).

Onlineöverföringen av personuppgifter mellan användarens webbläsare och Decormote.com-servrar krypteras med HTTPS-protokollet. För att möjliggöra funktionen hos denna krypteringsteknik är användaren skyldig att använda de aktuella webbläsarversionerna.

2.3 Anonyma användare av vår webbplats
När du besöker vår webbplats samlar vi och tredje part in, lagrar och använder data från registrerade och icke-registrerade användare genom att använda "cookies" och liknande teknologier. Cookies är textfiler som lagras på användarens enhet och som möjliggör en analys av användningen av produkterna.

Denna teknik gör det möjligt att känna igen enskilda användare som (återkommande) besökare och att erbjuda dem individualiserade tjänster och produkter. Generellt sett tjänar användningen av cookies till att förbättra våra tjänster och göra dem mer effektiva och säkra. Användare av vår webbplats kan förhindra att cookies sparas genom att välja "acceptera inte cookies" i deras webbläsarinställningar.

Detta kan dock hindra webbplatsens funktionalitet och göra det svårare för användare att optimera sina onlinetjänster. Vidare mäts och utvärderas användningen av våra digitala tjänster med hjälp av olika tekniska system, främst från tredjepartsleverantörer. Ovannämnda tekniker används särskilt för att analysera surfbeteendet hos användare och för att mäta räckvidd. Räckviddsmätningen kan användas av annonsörer för att avgöra hur många riktade individer som nåddes av deras ansträngningar. Informationen som samlas in med sådan teknik kan också användas för marknadsföringsändamål, för att förbättra produkter och webbplatser, för att utvärdera användningsbeteende och för att leverera och designa personliga annonsformat (t.ex. med hjälp av popup-fönster).

Utöver webbläsarens cookie-inställning erbjuder vi möjligheten att acceptera två olika cookie-inställningar: 1. EU-kompatibla cookies, 2. alla cookies. Skillnaderna förklaras nedan enligt följande:

1. Tjänster med EU-kompatibla cookies som alltid är aktiverade: Google Analytics (med
anonymiserad IP), Google Tag Manager, onlineannonser
2. alla cookies (aktiverade tjänster):
i) Inbäddat innehåll och tjänster från tredje part
ii) Inbäddade funktioner för olika sociala medietjänster
(Facebook, Pinterest, LinkedIn, e-post, Twitter etc.)

2.3.1 Användning av Google Analytics
Decormote.com använder Google Analytics. Detta är en webbanalystjänst från Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder cookies som lagras på din dator för att möjliggöra en analys av användningen av webbplatsen.
Informationen som bestäms av dessa cookies (tid, plats, tillgängliga sidor och anonymiserad IP-adress) skickas till Google och lagras i USA.

Google använder denna information för att utvärdera användningen av vår webbplats www.decormote.com och för att generera rapporter om användningen av webbplatsen för Decormote.com. Google erbjuder ett verktyg för användning i de flesta vanliga webbläsare, med vilket Google Analytics kan avaktiveras: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv

2.3.2 Användning av Alexa
Decormote.com använder Alexa. Detta är en webbanalystjänst från Alexa Internet, Inc., 525 Market St San Francisco, CA, USA.

Alexa använder cookies som lagras på din dator för att möjliggöra en analys av användningen av vår webbplats. Informationen som bestäms av dessa cookies (tid, plats, åtkomstsidor och anonymiserad IP-adress) skickas till Alexa och lagras i USA.

Generellt sett samlar Alexa-tjänsten in och lagrar information om din vy och sökfrågor www.decormote.com. I vissa fall kan information som samlas in av tjänsten vara personligt identifierbar, men Alexa försöker inte analysera någon information som samlas in av tjänsten för att fastställa identiteten på någon Alexa-användare.
För mer information om Alexas metoder för datainsamling, se Alexas sekretesspolicy: http://www.alexa.com/help/privacy. Alexa kan avaktiveras: http://www.alexa.com/settings/optout.

2.3.3. Användning av Hotjar
Decormote.com använder Hotjar. Detta är en webbanalystjänst från Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5:e våningen, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta.

Hotjar använder cookies som lagras på din dator för att möjliggöra en analys av användningen av vår webbplats. Informationen som bestäms av dessa cookies (tid, plats, tillgängliga sidor och anonymiserad IP-adress) skickas till Hotjar och lagras i Irland.

Generellt sett samlar Hotjar-tjänsten in och lagrar information om din syn och ditt beteende på www.decormote.com. I vissa fall kan information som samlas in av tjänsten vara personligt identifierbar, men Hotjar försöker inte analysera någon information som samlas in av tjänsten för att fastställa identiteten på någon Hotjar-användare.

För mer information om Hotjars praxis för datainsamling, se Hotjars sekretesspolicy: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011639887-Data-Safety-Privacy-Security. Hotjar kan avaktiveras: https://www.hotjar.com/legal/policies/do-not-track/.

3. Utlämnande av personuppgifter till tredje part
Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part såvida det inte krävs enligt lag eller beordras att göra det genom ett domstolsbeslut.

Detta inkluderar inte utlämnande av personuppgifter till tredje part:
a) för användarnas rättsliga skydd;
b) att uppfylla lagkrav;
c) att försvara och skydda leverantörens rättigheter;
d) att följa användarvillkoren eller dataskyddsbestämmelserna;
e) att lösa tekniska problem med produkterna;
f) att behandla dina förfrågningar via ett formulär på vår webbplats, vilket kräver överföring av data för att behandla din förfrågan eller beställning. I dessa fall begränsas överföringen av uppgifterna till det minimum som krävs för deras beställning.
I samband med tjänsten "Begär offert" för projekt arbetar vi även tillsammans med tjänsteleverantörer som vi vidarebefordrar din förfrågan och relevanta personuppgifter till för att behandla och svara på din förfrågan. Överföringen av data är begränsad till det minimum som krävs för att fullgöra beställningen.
g) att samarbeta med tjänstepartners till leverantören, som stödjer oss särskilt inom marknadsföringsområdet, för analys av vissa tekniska data och för funktioner för bearbetning och/eller lagring av data. Vi samarbetar med ett begränsat antal pålitliga externa tjänstepartners som noggrant har valts ut av oss och som uppfyller höga dataskydds- och säkerhetsstandarder. Uppgifter lämnas endast ut till servicepartners i den utsträckning det är nödvändigt för tillhandahållandet av de tjänster som erbjuds.

4. Överföring till andra länder
Om det är nödvändigt och lämpligt för den databehandling som beskrivs i denna integritetspolicyförklaring kan vi också överföra dina personuppgifter till tredje part utomlands. Om nivån på dataskyddet i det berörda landet inte är tillräcklig, säkerställer vi avtalsenligt att skyddet av dina personuppgifter hålls till en hög standard. Vi säkerställer detta genom att ingå EU-standardavtalsklausuler med berörda företag, genom att verifiera att respektive företag är certifierade enligt Swiss-US eller EU-US Privacy Shield (om datamottagaren finns i USA eller lagrar uppgifterna där) och /eller genom närvaron av bindande företagsregler (BCR) som erkänns av en europeisk dataskyddsmyndighet för de berörda företagen.

5. Plug-ins och annan integration av tredjepartstjänster
Våra digitala tjänster nätverks på många sätt med tredjepartsfunktioner och system, till exempel genom att integrera plug-ins i tredjeparts sociala nätverk som Facebook, LinkedIn eller Twitter. Om du har ett användarkonto hos dessa tredje parter kan det även vara möjligt för dessa tredje parter att mäta och utvärdera din användning av våra digitala tjänster. Andra personliga uppgifter, såsom IP-adress, personliga webbläsarinställningar och andra parametrar, kan överföras till och lagras av dessa tredje parter. Vi har ingen kontroll över användningen av sådana personuppgifter som samlats in av tredje part och tar inget ansvar eller ansvar.

6. Rättslig grund för databehandling
Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Avtalsförhållandet fungerar som rättslig grund för behandling av personuppgifter i syfte att behandla avtalsförhållandet. Detta gäller även bearbetningsverksamheter som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före avtalsslutande.

När det gäller databehandling som krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet tjänar den aktuella rättsliga skyldigheten som rättslig grund.

För vidare bearbetning förlitar vi oss på vårt primära intresse. Till exempel att anpassa och kontinuerligt förbättra våra tjänster till våra kunders behov; och att utföra marknadsföringsaktiviteter för att erbjuda dig lämpliga produkter eller tjänster och visa annonser som är relevanta för dig. Detta är en viktig grund för finansiering och vidareutveckling av våra tjänster. För att uppnå dessa intressen är behandlingen av personuppgifter som beskrivs av oss nödvändig. Vi har dock vidtagit åtgärder för att minska påverkan av databehandling på våra användare. Vi har jämfört vårt intresse med våra användares intressen och har kommit fram till att vår databehandling inte i onödan påverkar våra användares intressen eller grundläggande rättigheter och att vårt intresse av denna databehandling väger tyngre än övriga. Skulle du inte hålla med om detta har du rätt att invända mot sådan databehandling när som helst inom de lagligt tillåtna ramarna (se punkterna 8 och 9).

I de fall vi inhämtar samtycke för behandling av uppgifter betraktas detta som den rättsliga grunden.

7. Datalagring
Vi kommer endast att använda och behålla dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för det ändamål för vilket de behandlades eller så länge det finns annan laglig grund för att göra det. Vi behåller uppgifter som vi lagrar på grundval av ett avtalsförhållande med dig, åtminstone så länge som avtalsförhållandet existerar och preskriptionstider för eventuella anspråk från oss löper, eller lagstadgade eller avtalsenliga lagringsförpliktelser existerar.

8. Dina rättigheter
Rätt till information och rättelse
Du har rätt att när som helst och kostnadsfritt få information från oss om huruvida och vilka personuppgifter vi behandlar från dig. Du kan också be oss att korrigera eller komplettera felaktig information om dig i våra system.

Rätt till radering och begränsning
Du har rätt att be oss att radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Observera att även efter att du har begärt att radera dina personuppgifter kan vi behöva behålla dem på grund av juridiska eller avtalsenliga lagringsförpliktelser (t.ex. för faktureringsändamål) och i detta fall kommer vi endast att begränsa eller blockera dina uppgifter vid behov. Vidare kan radering av dina uppgifter innebära att du inte längre kan få eller använda de tjänster du har registrerat dig för.

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter, vilket du kan hävda hos oss (se avsnitt 9 i detalj).
Rätt till dataportabilitet
Om tillämpligt kan du även hävda din rätt till dataportabilitet.
Återkallande av samtycke
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling, med verkan för framtiden. I händelse av återkallelse kanske vi inte längre kan ge dig personlig användning av gratis och/eller betalda produkter.
Klagorätt
Om tillämpligt har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten angående databehandling. Det kan du göra hos tillsynsmyndigheten på din bostadsort, din arbetsplats eller platsen för det misstänkta dataskyddsbrottet.

9. Invändning
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med lagkrav.

a) Nyhetsbrev
Du kan när som helst avregistrera dig från ett nyhetsbrev via ditt användarkonto eller relevant länk i själva nyhetsbrevet.

10. Kontakt
Om du har några frågor eller kommentarer om vår dataskyddspolicy, vill ha information om dina rättigheter enligt avsnitt 8 och 9 eller hur du gör dem gällande kan du kontakta oss på support@decormote.com